პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია    
2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის აკადემიური კალენდარი

 

 

24.09_29.09

01.10_06.10

08.10_13.10

15.10_20.10

22.10_27.10

29.10_03.11

05.11_10.11

12.11_17.11

19.11_24.11

26.11_01.12

03.12_08.12

10.12_15.12

17.12_22.12

24.12_29.12

31.12_05.01

07.01_12.01

14.01_19.01

21.01_26.01

28.01_02.02

04.02_09.02

11.02_16.02

შენიშვნა

საგ/პროგრამა
კვირა

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

სამკურნალო საქმე

 

ს ა ა უ დ ი ტ ო რ ი ო
მეცადინეობები

შუალედური გამოცდები

ს ა ა უ დ ი ტ ო რ ი ო
მეცადინეობები

საახალწლო
არდადეგები

სააუდიტორიო
მეცადინეობები

  სასესიო  პერიოდი

 

დასკვნითი
გამოცდები

დამატებითი
გამოცდები

 

მედიცინა ინგლისურენოვანი (II-XI სემესტრი)

ს ა ა უ დ ი ტ ო რ ი ო
მეცადინეობები

შუალედური გამოცდები

ს ა ა უ დ ი ტ ო რ ი ო
მეცადინეობები

საახალწლო
არდადეგები

სააუდიტორიო
მეცადინეობები

დასკვნითი
გამოცდები

დამატებითი
გამოცდები

 

 

დასვენების დღეები: 

31.12- 07.01 - საახალწლო არდადეგები
23 ნოემბერი – გიორგობა