ბიბლიოთეკა

 

ხედვა  „XXI საუკუნის ბიბლიოთეკა.

განათლების,კვლევის, წარმატებისა და ეროვნული სიამაყის წყარო.
ხელი შეუწყოს სწავლებას, კვლევას, და საინფორმაციო რესურსების სრულფასოვან გამოყენებას, როგორც ბეჭდური ისე ციფრული სახით.

მისია
შეუქმნას სტუდენტებსა და პროფესორებს, შემოქმედებითი სასწავლო გარემო და ხარისხიანი საინფორმაციო სერვისი, საუკეთესო განათლების მისაღებად.
მომხმარებელზე ორიენტირებული სერვისები, რომლითაც ყველა, სტუდენტი და თანამშრომელი,  ისარგებლებს თავისუფლად..
ბიბლიოთეკის მიზანი

 დააკმაყოფილოს აკადემიის  რესურსი ხარისხიანი მასალების მიწოდების 
მრავალფეროვანი, რელევანტური გზით, რომელიც დაეხმარება  აკადემიის
მოთხოვნილებებს, დააკმაყოფილოს პერსონალის მოთხოვნები და განავითაროს 
სტუდენტის კრიტიკული ანალიზის უნარი.

ბიბლიოთეკა მუშაობს:
ორშაბათი - პარასკევი 09.00 -21.00
შაბათი10.00 – 18.00

 

 ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები

 

ელექტრონული კატალოგი (KOHA FROM HOME)
ელექტრონული კატალოგი (KOHA FROM TMA)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ScienceDirect®

https://www.sciencedirect.com/  

(დაახლოებით 2 000 სამეცნიერო ჟურნალი) 

 

Scopus®

http://www.scopus.com.  
(ციტირებისა და აბსტრაქტების უდიდესი საერთაშორისო ბაზა მსოფლიოში)

 

Hinari
Cambridge Journals Online
BioOne
New England Journal of Medicine
SAGE Premier
e-Duke Journals Scholarly Collection
Cochrane Library
Royal Society of Chemistry
Directory of Open Access Gournals
Free Medical Journals

სასარგებლო ბმულები:
Quick Links:

  • სამედიცინო ტერმინოლოგიის განმართებითი ლექსიკონი:

http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=list&d=13&p=7&w1=%E1%83%98

  • ბიოლოგიური და სამედიცინო ტერმინები და ცნებები:

http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=list&d=12&t=dict&w1=%E1%83%90

  • mediLexicon

https://www.medilexicon.com/dictionary

  • Medical Subject Headings

https://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html

  • Medical Encyclopedia

https://medlineplus.gov/encyclopedia.html