საერთაშორისო სტუდენტების ჩარიცხვა

თბილისის სამედიცინო აკადემიაში სწავლის მსურველი უცხო ქვეყნის მოქალაქეების, ან უცხო ქვეყანაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის #224 ბრძანების შესაბამისად.

2023-2024 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრისთვის საბუთების მიღების ვადები განისაზღვრა 2023 წლის 15 მაისიდან 2023 წლის 1 აგვისტოს ჩათვლით.


სწავლის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

აპლიკანტებს საბუთების სრულად წარმოდგენის შემდეგ ენიშნებათ გასაუბრება ინგლისურ ენაში.

ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაციის საფასური შეადგენს 200 აშშ დოლარს (გადახდა ხდება მხოლოდ ონლაინ გასაუბრების შემდგომ).

მომავალ სტუდენტთა საყურადღებოდ: სავიზო რეგულაციებზე ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ ეწვიოთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის ვებ-გვერდს:https://geoconsul.gov.ge/ka/aboutUs

საცხოვრებელი: თბილისის სამედიცინო აკადემიას არ აქვს საერთო საცხოვრებელი. (კერძო ბინების დაქირავება შესაძლებელია აკადემიის მიმდებარე უბნებში, ფასი მერყეობს თვეში 300-500 აშშ დოლარამდე).

სამედიცინო დაზღვევა: სტუდენტები ვალდებულნი არიან წარადგინონ ადგილობრივი ან საერთაშორისო სამედიცინო დაზღვევის მოწმობა (სადაზღვევო პაკეტის ფასი მერყეობს თვეში 7-25 აშშ დოლარამდე).