თბილისის სამედიცინო აკადემია
სიახლეებიდასახელება თარიღი სრულად წაკითხვა
დასახელება თარიღი სრულად წაკითხვა
კონკურსი - რადიოლოგიასა და დერმატოლოგიაში 11-ოქტომბერი
თსა-ს ადმინისტრაციული და პედაგოგიური პერსონალის საყურადღებოდ! 20-აპრილი
თსა-ს პერსონალის საყურადღებოდ 19-მარტი
სტუდენტური დებატები 16-ნოემბერ
მიღება რეზიდენტურაში 04-ნოემბერ
სტუდენტური დებატები 02-ნოემბერ
ტენდერი ტექნიკის შესყიდვაზე 30-ივნისი
კონკურსის შედეგები 09-ივლისი
აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საყურადღებოდ! 13-მაიისი
ცხადდება კონკურსი ვილნიუსის უნივერსიტეტში 27-აპრილი
შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ 18-სექემბერი
მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ 14-აგვისტო
მობილობა თსა-ში 29-ივლისი
კონკურსის შედეგები 07-მაიისი
თსა-ს პერსონალის საყურადღებოდ! 13-თებერვალი
„AMO opportunities“ თსა-ს სტუდენტებისთვის 03-თებერვალი
თსა-ს პერსონალის საყურადღებოდ! 10-დეკემბერი
პირველკურსელების რეგისტრაცია 31-აგვისტო
კონკურსი აკადემიურ თანამდებობებზე 14-აგვისტო
სტაჟირება თბილისის წამყვან კლინიკებში 14-აპრილი
კონკურსის შედეგების 29-დეკემბერი
კონკურსი აკადემიურ თანამდებობზე 08-თებერვალი
სტუდენტების საყურადღებოდ! 22-იანვარი
ინფორმაცია რეზიდენტურაში მიღებაზე 15-იანვარი
კონკურსის შედეგების 29-დეკემბერი