*/
თბილისის სამედიცინო აკადემია

საქართველო და COVID-19

ღონისძიებები, რომლებიც გატარდა საქართველოში, ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებით, პირველ დადასტურებულ შემთხვევამდე:

COVID

საქართველო და ახალი კორონავირუსის სტატისტიკა: (04.04.2020-ის მდგომარეობით)

COVID

COVID

COVID

COVID