*/
თბილისის სამედიცინო აკადემია

საქართველო და კორონავირუსი, ზოგადი სტატისტიკური მონაცემები


COVID
COVID
COVID
COVID
COVID