*/
თბილისის სამედიცინო აკადემია

სტატისტიკური მონაცემები 15 ივნისის მდგომარეობით - საქართველო და კორონავირუსი

COVID

COVID

COVID

COVID