*/
თბილისის სამედიცინო აკადემია

რეკომენდაციები საიზოლაციო დასაკარანტინე სივრცეში მყოფი covid19-ის მსუბუქი სიმპტომების მქონე პირებისთვის


COVID