*/
თბილისის სამედიცინო აკადემია

როგორ დავიცვათ საკუთარი თავი და გარშემომყოფები COVID-19-ის მქონე პირის შინ მოსვლის დროს


COVID