გამოწვევა EUvsVirus


გამოწვევა EUvsVirus
ინიციატივა #EUvsVirus Hackathon ტარდება ევროკომისიის მხარდაჭერით. ღონისძიება გულისხმობს COVID-19 ინდუცირებული გამოწვევების საპასუხოდ კონტინენტის მასშტაბით სხვადასხვა გუნდების თანამშრომლობას და ინიციატივების ერთობლივ განხორციელებას.
სამიზნე მიმართულებებს წარმოადგენს ჯანმრთელობა და სიცოცხლე, ბიზნეს პროცესების უწყვეტობა, სოციალური და პოლიტიკური გაერთიანება, დისტანციური მუშაობა და სწავლება, ციფრული ფინანსები და ა. შ. ჰაკათონისა და მასთან დაკავშირებული აქტივობების შესახებ დეტალური ინფორმაციის გასაცნობად მიჰყევით ბმულს - https://euvsvirus.org/