დიპლომისშემდგომი განათლება

ამჟამად პ. შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია ახორციელებს სარეზიდენტო პროგრამებს ოთხი მიმართულებით.
2019 წლის 28 თებერვლის მონაცემებით სარეზიდენტო პროგრამების შესაბამისი ვაკანტური პოზიციებით:

რეზიდენტურა