თბილისის სამედიცინო აკადემია
საგრანტო პროგრამებიპეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის საგრანტო პროგრამა „სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობების ხელშეწყობა“

პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის (შემდგომში - თსა) საგრანტო პროგრამის „სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობების ხელშეწყობა“ მიზანია ბიომედიცინის, ბიოტექნოლოგიის, მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებების, სამედიცინო განათლების და მათი მომიჯნავე სამეცნიერო მიმართულებებით:


პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის საგრანტო პროგრამის „სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობების ხელშეწყობა“ დეტალებისათვის იხილეთ აღნიშნული საგრანტო პროგრამის მარეგულირებელი დოკუმენტი

თსა-ს პერსონალის (აკადემიური და მოწვეული) სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ხელშეწყობა

 

ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ხელშეწყობა

თსა-ს პერსონალის (აკადემიური და მოწვეული), ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა სამეცნიერო სტატიების გამოქვეყნების ხელშეწყობა საერთაშორისო რეფერირებად და რეცენზირებად ჟურნალებში

 

თსა-ს პერსონალის (აკადემიური და მოწვეული), ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინიცირებული სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობა