თბილისის სამედიცინო აკადემია

11 თებერვალი - მეცნიერ ქალთა და გოგონათა საერთაშორისო დღე

kidsuni