თბილისის სამედიცინო აკადემია

ინფორმაცია რეზიდენტურაში მიღებაზე
2017-06-25
ინფორმაცია რეზიდენტურაში მიღებაზე

პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია აცხადებს მიღებას შემდეგ სარეზიდენტო პროგრამებზე:
სამედიცინო რადიოლოგია (2 მაძიებელი)
დერმატოვენეროლოგია - (2 მაძიებელი)
რეზიდენტურაში მიღებამოხდება
ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩაბარების შედეგად მინიჭებული სპეციალობის მაძიებლის დამადასტურებელი მოწმობა ან შესაბამისი ცნობის, სპეციალობაში და ინგლისურ ენაში გასაუბრების საფუძველზე.  
პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა განცხადებების მიღება განხორციელდება 2017 წლის 1 ივლისიდან 15 ივლისის ჩათვლით.
წარმოსადგენი საბუთების სია

  1. CV
  2. უმაღლესი სამედიცინო სასწავლებლის დასრულების დიპლომისა და დიპლომის დანართის ასლები
  3. პირადობის მოწმობის ასლი
  4. ორი ფოტოსურათი (3x4).

საბუთების მიღება იწარმოებს მისამართზე: ქ. თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზ., 51/2, მე-3 სართული, ოთახი 304,
ტელეფონი - 599 29 83 48 (11.00-17.00, შესვენება - 13.00-14.00).