თბილისის სამედიცინო აკადემია

თსა ელექტრონულ სწავლებაზე გადადის
2020-03-13
თსა ელექტრონულ სწავლებაზე გადადის
2020 წლის 16 მარტიდან პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია (თსა) განახორციელებს სასწავლო პროცესს დისტანციურად, Google Classroom და Google Meet სერვისების საშუალებით. სტუდენტებს არა მხოლოდ მიეწოდებათ სასწავლო მასალები, არამედ ლექცია/სემინარების მსვლელობისას სრული ინტერაქციის შესაძლებლობაც ექნებათ.

აღნიშნული პროცესისათვის მზადება თსა-ში 2020 წლის 6 მარტიდან დაიწყო:
• შემუშავდა სასწავლო პროცესის დისტანციურად წარმართვის კონცეფცია,
• წარმატებით ჩატარდა დისტანციური ლექცია/სემინარების დემო რეჟიმში ტესტირება,
• გაიმართა სასწავლო პროცესის ცხრილი,
• მომზადდა ინსტრუქციები სტუდენტებისათვის და ლექტორებისათვის,
• სტუდენტებს საკუთარ პორტალზე მიეწოდა თსა-ს ინსტიტუციური პირადი ელექტრონული ფოსტის დეტალები.