თბილისის სამედიცინო აკადემია

მედიცინა და ხელოვნება - ცილა
2020-05-25
მედიცინა და ხელოვნება - ცილა

პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია ახორციელებს პროექტს - საბავშვო უნივერსიტეტი „მედიცინა და ხელოვნება“. პროექტში მონაწილეობისათვის აუცილებელია წინასწარი რეგისტრაცია - http://tiny.cc/4py5nz.

ცილა ორგანული ნივთიერებაა, რომელიც ორგანიზმის სხვადასხვა ფუნქციის განხორციელებას უზრუნველყოფს. თითოეული ცილა 20 ამინომჟავის უნიკალურ კომბინაციას წარმოადგენს. მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის მკვლევარებმა ივარაუდეს, რომ თითოეულ ამინომჟავას საკუთარი, უნიკალური მელოდია ახასიათებს და შეიმუშავეს „სონიფიკაციის“ ტექნოლოგია. შესაბამისად, ამინომჟავების თანმიმდევრობა არა მხოლოდ ცილის პირველად სტრუქტურას, არამედ მის მელოდიასაც განსაზღვრავს.  სონიფიკაციის ტექნოლოგიის გამოყენებით შესაძლებელი გახდა ახალი კორონავირუსის ერთ-ერთი ცილის მელოდიის აღწარმოება - https://soundcloud.com/user-275864738/viral-counterpoint-of-the-coronavirus-spike-protein-2019-ncov.  

თუ გაინტერესებთ სხვა ცილების მელოდიები და ასევე თქვენი შექმნილი მელოდიის შესაბამისი ცილის მოდელირება, ჩაერთეთ პროექტში.