*/
თბილისის სამედიცინო აკადემია

კონკურსის შედეგები
2021-07-09
კონკურსის შედეგები
თბილისის სამედიცინო აკადემიის მიერ გამოცხადებული აკადემიური კონკურსის შედეგები:

● ელისო ბრეგვაძე - ასოცირებული პროფესორი (ოფთალმოლოგია)
● კონსტანტინე ხარაბაძე - ასოცირებული პროფესორი (მეანობა- გინეკოლოგია)
● ხათუნა ხატიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი (ქცევათმეცნიერება)
● მარიამ მაღლაკელიძე - ასოცირებული პროფესორი (პლანეტარული ჯანმრთელობა)
● მალხაზ ონიაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი (მეანობა-გინეკოლოგია)
● ცოტნე სამადაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი (რეანიმატოლოგია- ანესთეზიოლოგია)
● თეა გურაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი (ფიზიოლოგია)
● მანანა ლოლაძე - ასისტენტ-პროფესორი (მიკრობიოლოგია)
● თამარ ალადაშვილი- ასისტენტი (ფსიქიატრია)


აკადემიური პერსონალის ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევა განხორციელდეს 6 (ექვსი) წლის ვადით, ხოლო ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობებზე 3 (სამი) წლის ვადით;