*/
თბილისის სამედიცინო აკადემია

მიღება რეზიდენტურაში
2021-11-04
მიღება რეზიდენტურაში
პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია აცხადებს მიღებას სარეზიდენტო პროგრამაზე - დერმატოვენეროლოგია (1 მაძიებელი).


რეზიდენტურაში მიღება განხორციელდება ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩაბარების შედეგად
მინიჭებული სპეციალობის მაძიებლის დამადასტურებელი მოწმობის ან შესაბამისი ცნობის საფუძველზე. 


პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთა განცხადებების მიიღება იწარმოებს 2021 წლის 8 ნოემბრიდან 2021 წლის 18 ნოემბრის ჩათვლით.
წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:
  1. განცხადება აკადემიის რექტორის, ირინე შოთაძის, სახელზე  (იხილეთ განცხადების ფორმა)
  2. CV
  3. უმაღლესი სამედიცინო სასწავლებლის დასრულების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი
  4. პირადობის მოწმობის ასლი
  5. მაძიებლის მოწმობის ასლი


ჩარიცხვა მოხდება მაძიებლების მიერ მიღებული ქულების გათვალისწინებით და მათთან ჩატარებული გასაუბრების საფუძველზე.


გთხოვთ, დოკუმენტები გამოაგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: [email protected] 


საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: 599 51 85 80 
ნინო უზნაძე, 
რეზიდენტურის სამსახურის ხელმძღვანელი