*/
თბილისის სამედიცინო აკადემია

სტუდენტური დებატები
2021-11-16
სტუდენტური დებატები

 

მადლობას მოგახსენებთ გამოკითხვაში აქტიური მონაწილეობისათვის და თქვენი პოზიციის დაფიქსირებისათვის. ხმათა უმრავლესობით (43.8%) თქვენ შეარჩიეთ თემა "სოციალური მედიის ცენზურა, როგორც სამედიცინო დეზინფორმაციის შეზღუდვის ეფექტური საშუალება". აქვე წარმოგიდგენთ ხმათა გადანაწილების დიაგრამას.

სტუდენტური დებატები

თემა შერჩეულია, შესაბამისად შეგვიძლია დავიწყოთ დებატების მონაწილეთა შერჩევა. ამისათვის საჭიროა მიჰყვეთ ბმულს (https://docs.google.com/forms/d/12HWZS_AKKZnwNYepA3w6cMzXP1VrN1HaMLaMuVBQRsk/edit

და წარმოადგინოთ თქვენი მოსაზრება შემდეგ საკითხებთან მიმართებით(გაითვალისწინეთ, რომ წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ tma-ის მეილით): --- 

  • თემის აქტუალობა
  • თქვენი პოზიცია
  • თქვენი არგუმენტაცია
  • თემის სამედიცინო და ეთიკური ასპექტები
  • მოკლე შეჯამება

შეფასების კრიტერიუმები იხილეთ აქ:

(https://docs.google.com/document/d/1H1_yJgzwSN2wtaTcbE-L8Ky1kUPtsiuywDlcKZpBy_0/edit)

ვიმედოვნებთ, ამ პროცესშიც აქტიურად ჩაერთვებით.

მადლობას მოგახსენებთ ჩართულობისთვის და გისურვებთ წარმატებას!