თბილისის სამედიცინო აკადემია

დისპეპსიისა და გასტროეზოფაგური რეფლუქსის მართვის თანამედროვე
ასპექტები
2021-11-29
დისპეპსიისა და გასტროეზოფაგური რეფლუქსის მართვის თანამედროვე ასპექტები
კამპანია "#მევზრუნავშენზე" ფარგლებში, თსა-ში ჩატარდა მორიგი ვებინარი "დისპეპსიისა და გასტროეზოფაგური რეფლუქსის მართვის თანამედროვე ასპექტები“. ღონისძიებას უძღვებოდა თსა-ს ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის დოქტორი ანა რეხვიაშვილი.  ვებინარის ფარგლებში თბილისის, მესტიის, ქუთაისის და სხვა რეგიონების ექიმებს მიეწოდათ უახლესი სამეცნიერო მტკიცებულებები აღნიშნული დაავადების მართვის შესახებ.