თბილისის სამედიცინო აკადემია

პლანეტარული ჯანმრთელობა და გენდერული თანასწორობა
2021-11-30
პლანეტარული ჯანმრთელობა და გენდერული თანასწორობა
თსა-ს ინსტიტუციური კულტურის განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა მაკა მაღლაკელიძემ და თსა-ს მედიცინის სკოლის სტუდენტმა რიშუ გირიშ შაჰმა წარადგინეს მოხსენება ონლაინ კურსის ფარგლებში - „ციფრული აკადემია პლანეტარული ჯანმრთელობისა და გენდერული თანასწორობის შესახებ“ . კურსის ორგანიზატორი იყო „ქალი ლიდერები პლანეტარული ჯანმრთელობისთის“ Home - WLPH მომხსენებლებმა ხაზი გაუსვეს პლანეტარული ჯანმრთელობის მნიშვნელობას სამედიცინო განათლებაში, რომელიც ინტეგრირებულია თსა-ს აქტივობებში. ასევე, აღინიშნა ქალების როლის მნიშვნელობა, რომლებიც აყალიბებენ თანამშრომლობას არასამთავრობო ორგანიზაციებთან საერთო ღირებულების საფუძველზე და ხაზი გაესვა სტუდენტური კლუბების ფუნქციას.