თბილისის სამედიცინო აკადემია

შიდა მობილობა თსა-ში
2022-02-16
შიდა მობილობა თსა-ში
პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში აცხადებს შიდა მობილობას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
„სამკურნალო საქმე“  და  „ინგლისურენოვანი მედიცინა“.

  • განცხადებების მიღების ვადები: 2022 წლის 21 თებერვლიდან 25 თებერვლის ჩათვლით.
  • კრედიტების აღიარება, სტუდენტებისთვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და შესაბამისი ბრძანების გამოცემა განხორციელდება 2022 წლის 5 მარტის ჩათვლით.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ მედიცინის სკოლის დეკანატს.