თბილისის სამედიცინო აკადემია

თსა-ს თანამშრომლებმა სამედიცინო განათლების სპეციალისტის სტატუსი მოიპოვეს
2022-04-12
თსა-ს თანამშრომლებმა სამედიცინო განათლების სპეციალისტის სტატუსი მოიპოვეს
თსა განაგრძობს თავისი პერსონალის უწყვეტი პროფესიული განვითარების მხარდაჭერას. სამედიცინო განათლების სფეროში, სამედიცინო განათლების საერთაშორისო ასოციაციის (AMEE) მიერ შემოთავაზებული ტრენინგ-კურსები მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ამ გზაზე.

თსა-ს აკადემიურმა პერსონალმა ცისანა ლომაშვილმა (პროგრამის ხელმძღვანელი), ია ხახუტაიშვილმა (კურიკულუმის კომიტეტის წევრი) და მაკა ზარნაძემ (კურიკულუმის კომიტეტის წევრი) გაიარეს AMEE-ს მიერ ორგანიზებული ოთხი ტრენინგ - კურსი „ძირითადი უნარ-ჩვევები სამედიცინო განათლებაში“ და სამედიცინო განათლების სპეციალისტის სტატუსი მოიპოვეს. ეს კი თსა-სთვის უმნიშვნელოვანესია ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციისთვის.

„ტრენინგ-კურსები ორგანიზებული იყო AMEE-ს რეგიონული, საქართველოს წარმომადგენლობის მიერ და მას AMEE-ს პრეზიდენტი ტრევორ გიბსი უძღვებოდა. აღნიშნულმა კურსებმა საშუალება მოგვცა გავცნობოდით სამედიცინო განათლების მეთოდოლოგიის სიახლეებს აქტიური და საკმაოდ დატვირთული სამუშაო შეხვედრების ფორმატში. ტრენინგებზე სავალდებულო აქტივობის გარდა მსმენელებს მოგვეთხოვებოდა ტრენინგის შემდგომი დავალების შესრულება (ტრენინგის რეფლექსია), სადაც უნდა აღგვეწერა, თუ რა ცოდნა შევიძინეთ ტრენინგის მიმდინარეობის პროცესში და როგორ გამოვიყენებთ მას პრაქტიკაში. ტრენინგ-კურსების დავალების ფარგლებში ასევე ჩავატარეთ ორი კვლევა სამედიცინო განათლების მეთოდოლოგიის მიმართულებით - “ონლაინ შებრუნებული საკლასო ოთახის (Flipped Classroom) გავლენა კრიტიკულ აზროვნებაზე, გუნდურ მუშაობასა და დამოუკიდებელ სწავლის უნარებზე სწავლების პრეკლინიკურ ეტაპზე მყოფ სტუდენტებში” და “თვითრეფლექსიის გავლენა სწავლის საჭიროებების იდენტიფიცირებაზე სწავლების პრეკლინიკურ ეტაპზე“.

ერთ-ერთი კვლევა წარდგენილი იყო AMEE 2021 გლაზგოს კონფერენციაზე ზეპირი პრეზენტაციის სახით, ხოლო მეორე წარდგენილია - AMEE 2022 ლიონის კონფერენციაზე. აღნიშნულ ტრენინგებში აკადემიის ჩართულობა მნიშვნელოვანია, რადგან ამ დროს ვეცნობით სამედიცინო განათლების მეთოდოლოგიის სიახლეებს. მიღებულ ცოდნასა და გამოცდილებას ვუზიარებთ კოლეგებს და ერთობლივად ვცდილობთ სწავლების, სწავლის და შეფასების თანამედროვე სტანდარტები დავნერგოთ თსა-ში“ - მაკა ზარნაძე.

სამედიცინო განათლების სპეციალისტის სტატუსის მოპოვების მიზნით, ამჟამად თსა-ს კიდევ ექვსი თანამშრომელია ჩართული AMEE-ს ტრენინგ-კურსებში.