*/
თბილისის სამედიცინო აკადემია

რადბაუდის უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლა
2022-07-21
რადბაუდის უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლა

Erasmus+ პროგრამის ფარგლებში, თსა-ს პერსონალის ექვსმა წარმომადგენელმა რადბაუდის უნივერსიტეტის (ნაიმეგენი, ნიდერლანდები) საზაფხულო სკოლაში მიიღო მონაწილეობა. ტრენინგ-კურსები მიმდინარე წლის ივნისსა და ივლისში ჩატარდა და თემები  თავად მონაწილეებმა შეარჩიეს თსა-ს სტრატეგიული მიზნების და ამოცანების შესაბამისად, რაც მოიცავდა შემდეგს:

  1.   მარიამ (მაკა) მაღლაკელიძე - სოციალური კვლევის მეთოდები - ხარისხობრივი მონაცემების ანალიზი;
  2.   დეა გოდერძიშვილი - სოციალური კვლევის მეთოდები: მულტი-მეთოდების გამოყენება პრაქტიკაში: პლურალისტული შემთხვევების კვლევის დიზაინი;
  3.   ვახტანგ დეისაძე - ინდუცირებული პლურიპოტენტური ღეროვანი უჯრედები: შენარჩუნება, დიფერენცირება და გამოყენება რეგენერაციულ მედიცინაში; 
  4.   ხათუნა (ხატია) ხატიაშვილი -  “საკუთარი გზის არჩევა” ვიქტორ ფრანკლის დანატოვარი თანამედროვე ფსიქიატრიაში და სულიერებაში;
  5.   ნინო ნოსელიძე - ტვინი, ბაქტერია და ქცევა: ნაწლავისა და ტვინის ღერძის გაგება
  6.   საბა იორდანიშვილი - შესავალი ავტომატიზებულ სწავლებაში R და Rstudio-ს მეშვეობით.

რადბაუდის უნივერსიტეტი თსა-ს ხანგრძლივი და სტრატეგიულად ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორია Erasmus+ პროგრამის ფარგლებში. არსებული პარტნიორობა მოიაზრებს თსა-ს ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის მოკლევადიან მივლინებას რადბაუდის უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლის სხვადასხვა კურსზე. თანამშრომლობის ეს ფორმატი მნიშვნელოვანია, ვინაიდან, შემოთავაზებული მრავალფეროვანი სასწავლო კურსებიდან აკადემიას შესაძლებლობა ეძლევა შეარჩიოს მიმართულებები ინსტიტუციური პრიორიტეტების გათვალისწინებით, რაც ამავდროულად პერსონალის პროფესიულ განვითარებას უწყობს ხელს.