*/
თბილისის სამედიცინო აკადემია

შიდა მობილობა!
2022-08-03
შიდა მობილობა!

პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აცხადებს შიდა მობილობას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
„სამკურნალო საქმე“ და „ინგლისურენოვანი მედიცინა“.

  • განცხადებების მიღების ვადები: 2022 წლის 29 აგვისტოდან 6 სექტემბრის ჩათვლით.
  • კრედიტების აღიარება, სტუდენტებისთვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და შესაბამისი ბრძანების გამოცემა განხორციელდება 2022 წლის 9 სექტემბრის ჩათვლით.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ მედიცინის სკოლის დეკანატს.