თბილისის სამედიცინო აკადემია

CIMED-ის ტრენინგების კვირეული თსა-ში
2022-09-15
CIMED-ის ტრენინგების კვირეული თსა-ში
თბილისის სამედიცინო აკადემიას თსა სამედიცინო განათლების ინოვაციების ცენტრის (CIMED) ხელმძღვანელები პროფესორი იოუკ დენეკენსი და პროფესორი ჰერმან ვან როსემი (ანტვერპენი/ბელგია) სტუმრობდნენ.

ხუთ დღიანი ვიზიტის ფარგლებში სამუშაო შეხვედრები გაიმართა თსა-ს ადმინისტრაციასთან, აკადემიურ და მოწვეულ პედაგოგებთან. პედაგოგებმა წარადგინეს ინტეგრირებული ქეისები და შესაბამისი ინტეგრირებული დავალებები, იმსჯელეს სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მაგალითებზე თავიანთი სასწავლო კურსების ფარგლებში, უკუკავშირისა და გუნდურ მუშაობაზე დაფუძნებული სწავლების ორგანიზებაზე და პორტფოლიოს შემდგომი განვითარების შესაძლებლობებზე.

კვირეულის ფარგლებში ასევე ჩატარდა ტრენინგები პედაგოგებისათვის თემებზე - „პაციენტზე, სტუდენტზე ორიენტირებული, ინტეგრირებული პროგრამის რეალიზაცია“, “გუნდურ მუშაობაზე დაფუძნებული სწავლების ხაზის განვითარება პროგრამაში”, “მენტორის როლი პორტფოლიოში“, „სწავლებისა და შეფასების მეთოდები პირველი სემესტრის სასწავლო პროგრამაში“, „ანატომიური მაგიდის შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენება სხვადასხვა სასწავლო კურსების ფარგლებში“ და სხვ.