თბილისის სამედიცინო აკადემია

თბილისის სამედიცინო აკადემიის ახალი პარტნიორი -  CyberPatient
2022-11-08
თბილისის სამედიცინო აკადემიის ახალი პარტნიორი - CyberPatient
CyberPatient წარმოადგენს 24/7 ვირტუალურ საავადმყოფოს. აღნიშნული სიმულაციური პლატფორმა არის უსაფრთხო, ვირტუალური სასწავლო გარემო, რომლის გამოყენებით სტუდენტებს შეუძლიათ ონლაინ განიხილონ 130-ზე მეტი კლინიკური შემთხვევა.

CyberPatient წარმოადგენს სასწავლო ინსტრუმენტს, რომელიც ხელს უწყობს სტუდენტების კლინიკური კომპეტენციების და ზუსტი გადაწყვეტილების მიღების უნარის განვითარებას.