თბილისის სამედიცინო აკადემია

პროგრამების 7 წლიანი აკრედიტაცია
2020-07-02
პროგრამების 7 წლიანი აკრედიტაცია
თსა-ს საგანმანათლებლო პროგრამებმა '’სამკურნალო საქმე’’ და '’ინგლისურენოვანი მედიცინა’’, წარმატებით გაიარეს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის შეფასება და მიენიჭათ სრული აკრედიტაცია 7 წლის ვადით! აკრედიტაციის ექსპერტთა კორპუსს ხელმძღვანელობდა სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის ( WFME) ექსპერტი.