თბილისის სამედიცინო აკადემია

პირველკურსელთა საყურადღებოდ
2020-08-31
პირველკურსელთა საყურადღებოდ
ძვირფასო პირველკურსელებო, გილოცავთ სტუდენტობას !
რეგისტრაციის ვადები 1-7 სექტემბრის ჩათვლით.
სარეგისტრაციო საათები ორშაბათი-პარასკევი (10:00-18:00)

რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია:
● სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
● პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
● 2 ფოტოსურათი (3x4) და მისი ელექტრონული ვერსია
● სამხედრო მიწერის ან აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის)
● ერთი სემესტრის საფასურის 50%-ის გადახდის ქვითარი

სახელმწიფო გრანტის და თსა-ს თანადაფინანსების მფლობელმა სტუდენტებმა იხილეთ ქვემოთ მოცემული სწავლის საფასურის გადახდის ცხრილი:
Girl in a jacket

თსა-ს საბანკო რეკვიზიტები:
ს/კოდი -204861961
შპს პ.შოთაძის სახ.თბილისის
სამედიცინო აკადემია
ბანკი - ს.ს. საქ.ბანკის ც/ფილიალი
ბ/კოდი - BAGAGE 22
ანგარიში-GE09BG0000000624481701
-------------------------------------------
გვარი,სახელი
-------------------------------------------
ფაკულტეტი,კურსი
სწავლის გადასახადი -----------
მიუთითეთ სასწავლო წელი!
ქ.წამებულის გამზ. 51/2