თბილისის სამედიცინო აკადემია

ვარდისფერი ოქტომბერი
2020-10-01
ვარდისფერი ოქტომბერი
  ვარდისფერი ოქტომბერი 2020, ძუძუს კიბოს შესახებ ცნობიერების ამაღლების თვე (BCAM), არის ყოველწლიური საერთაშორისო კამპანია, რომელიც ორგანიზებულია საქველმოქმედო ორგანიზაციების მიერ და მიზნად ისახავს მოსახლეობას გააცნოს ადრეული სკრინინგის მნიშვნელობა, სკრინინგ კვლევების ეფექტურობა და ა.შ.
  კამპანია იწყება 1 ოქტომბერს და გრძელდება 31 ოქტომბრის ჩათვლით.
  თბილისის სამედიცინო აკადემია წელსაც უერთდება ვარდისფერი ოქტომბრის კამპანიას. გასული წლის შემოდგომაზე, ძუძუს კიბოს შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით, საფუძველი ჩაეყარა თსა-ს და ეროვნული სკრინინგ ცენტრის ერთობლივ პროექტს, რომლის ფარგლებშიც შესწავლილი იქნა საზოგადოების აზრი, მათი შიშები და განწყობა კიბოს სკრინინგის პროგრამასთან დაკავშირებით. Პროექტში მონაწილეობდნენ თსა-ს სტუდენტები, რომლებმაც გამოიყენეს კლასტერული კვლევის მეთოდი, წინასწარ შედგენილი კითხვარით. არეალი მოიცავდა ქალაქ თბილისს, ხოლო სამიზნე ჯგუფს შეადგენდა საქართველოს მოსახლეობა 25 წლიდან ზემოთ ასაკობრივ კატეგორიაში.
   კვლევის შედეგების დამუშავების შემდეგ, დაიგეგმა რიგი რეკომენდაციები, რომლის შესრულებაც სწორედ მიმდინარე წლის ოქტომბრის თვიდან იწყება.