თბილისის სამედიცინო აკადემია

პლანეტარული ჯანმრთელობა
2021-01-14
პლანეტარული ჯანმრთელობა
პლანეტარული ჯანმრთელობა არის ინტერდისციპლინარული სფერო, რომელიც მოიცავს მედიცინას, სოციალური გარემოს დაცვის შემსწავლელ მეცნიერებებს, ა.შ. იგი ფოკუსირებულია ეკოსისტემის რღვევაზე, რომელიც გამოწვეულია ადამიანის მიერ და მნიშვნელოვნად ვნებს მის ჯამრთელობას. პლანეტარული ჯანმრთელობის ილუსტრაციისათვის, თსა-ს მედიცინის სკოლის დეკანი მარიამ (მაკა) მაღლაკელიძე, განიხილავს სხვადასხვა თემებს, ყურადღებას გაამახვილებს COVID-19 პანდემიაზე, როგორც პლანეტარული ჯანმრთელობის პრობლემის თვალსაჩინო მაგალითზე, ისაუბრებს იმ გადაწყვეტილებებზე რომლებიც მიმართული უნდა იყოს ეკოლოგიური საფრთეეხეების თავიდან არიდებასა და ადამიანისა და პლანეტარული ჯანმრთელობის დაცვაზე.
ღონისძიება ჩატარდება zoom პლატფორმის მეშვეობით 2021 წლის 4 თებერვალს, 16:00 სთ-ზე. დასასწრებად გთხოვთ მიჰყევით სარეგისტრაციო ბმულს