თბილისის სამედიცინო აკადემია

სტუდენტური დებატები
2021-03-25
სტუდენტური დებატები
სტუდენტური დებატები თბილისის სამედიცინო აკადემიის ტრადიციას წარმოადგენს. აღნიშნულ ღონისძიებას ყოველსემესტრულად ვმართავთ და მოვიაზრებთ, რომ სტუდენტები აქტიურად ჩაერთვებით თქვენთვის საინტერესო და აქტუალურ თემებზე დისკუსიაში.

როგორც მოგეხსენებათ, დებატების მიზანი არა მხოლოდ საინტერესო და აქტუალურ თემებზე დისკუსიაა, არამედ თქვენი ცნობიერების ამაღლება ამა თუ იმ საკითხთან მიმართებით და ისეთი უნარ-ჩვევების განვითარებაც, როგორიცაა: კრიტიკული აზროვნება, არგუმენტირებული მსჯელობა საკუთარი პოზიციის დასაცავად, ეფექტური კომუნიკაცია და გუნდური მუშაობა.

წინა სემესტრის წარმატებული გამოცდილების გათვალისწინებით, ამ სემესტრშიც კვლავ გთავაზობთ ხმათა უმრავლესობით თავად შეარჩიოთ დებატების თემატიკა. ამისათვის მიჰყევით ბმულს და ჩაერთეთ გამოკითხვაში.TURNITIN