თბილისის სამედიცინო აკადემია

კონკურსი
2021-05-28
კონკურსი
თბილისის სამედიცინო აკადემიააცხადებს კონკურსს მედიცინისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სკოლებში შემდეგი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად:

ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა პლანეტარული ჯანმრთელობის მიმართულებით
ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობა მიკრობიოლოგიის მიმართულებით
ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობა ლაბორატორიული მედიცინის მიმართულებით
ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა ქცევათმეცნიერების მიმართულებით
ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა ქცევათმეცნიერების მიმართულებით
ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შინაგანი სნეულებების მიმართულებით
ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შინაგანი სნეულებების მიმართულებით
ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა მეანობა-გინეკოლოგიის მიმართულებით
ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობა მეანობა-გინეკოლოგიის მიმართულებით
ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა ზოგადი ქირურგიის მიმართულებით
ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობა ზოგადი ქირურგიის მიმართულებით
ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა ოფთალმოლოგიის მიმართულებით
ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობა ანატომიის მიმართულებით
ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობა ჰისტოლოგიის მიმართულებით
ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობა გენეტიკის მიმართულებით
ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობა ფიზიოლოგიის მიმართულებით
ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობა ფარმაკოლოგიის მიმართულებით
ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა იმუნოლოგიის მიმართულებით
ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობა იმუნოლოგიის მიმართულებით
ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობა ფსიქოლოგიის მიმართულებით
ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობა რადიოლოგიის მიმართულებით
ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობა ფსიქიატრიის მიმართულებით
ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა ფსიქიატრიის მიმართულებით
ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობა ნევროლოგიის მიმართულებით
ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობა სასამართლო მედიცინის მიმართულებით
ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობა საოჯახო მედიცინის მიმართულებით
ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობა რეანიმატოლოგია - ანესთეზიოლოგიის მიმართულებით
ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობა გადაუდებელი მედიცინის მიმართულებით