თბილისის სამედიცინო აკადემია

კონკურსის შედეგები
2018-10-01
კონკურსის შედეგები

პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის მიერ აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების მიზნით ჩატარებული კონკურსის შედეგები (2018 წლის 1 ოქტომბრის)
კონკურსის წესით არჩეული აკადემიური პერსონალის მიერ აკადემიური თანამდებობების დაკავება განხორციელდეს საბაზისო ბიოსამედიცინო მიმართულებაში:

 • თამარ გაიხარაშვილი - ასოცირებული პროფესორი (ფიზიოლოგიის დეპარტამენტი - ფიზიოლოგია)
 • ეკატერინე კლდიაშვილი - პროფესორი (ბიოქიმია/გენეტიკის დეპარტამენტი - მოლეკულური ბიოქიმია და გენეტიკა)

 • კლინიკური მიმართულება:
 • გიორგი გვახარია - ასოცირებული პროფესორი (ქირურგიის დეპარტამენტი - ქირურგია)
 • ანზორ მელია - პროფესორი (შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტი- შინაგანი სნეულებანი)
 • ამირან ქორიძე - ასოცირებული პროფესორი (მეანობა-გინეკოლოგიის დეპარტამენტი - მეანობა- გინეკოლოგია)
 • მარინე ქარჩავა - ასისტენტ-პროფესორი (შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტი - ლაბორატორიული მედიცინა)
 • მარინე კანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი (შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტი - ინფექციური სნეულებები)
 • მანანა ბოკუჩავა - პროფესორი (ფსიქიატრიის დეპარტამენტი - ფსიქიატრია)

 • სოციალური მეცნიერებების/სამედიცინო ეთიკისა და სამართლის დეპარტამენტი
 • ირაკლი სასანია - ასოცირებული პროფესორი (სოციალური მეცნიერებების/სამედიცინო ეთიკისა და სამართლის დეპარტამენტი - საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი)