თბილისის სამედიცინო აკადემია

კონკურსის შედეგები
2019-07-03
კონკურსის შედეგები

პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის მიერ აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების მიზნით ჩატარებული კონკურსის შედეგები:
1. თეონა მუზაშვილი - ასისტენტი (პათოლოგიის დეპარტამენტი)
2. ნორა კოკაია - ასოცირებული პროფესორი (შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტი)
3. ნინო კეკენაძე - ასოცირებული პროფესორი (შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტი)
4. მანანა კუთხაშვილი - ასისტენტ პროფესორი (შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტი)
5. ია ხურცილავა - ასისტენტი (პედიატრიის დეპარტამენტი)
6. თამარ გოგია - ასისტენტ პროფესორი (მეანობა-გინეკოლოგიის დეპარტამენტი)
7. მალხაზ ონიაშვილი - ასისტენტი (მეანობა-გინეკოლოგიის დეპარტამენტი)
8. ლელა სტურუა - პროფესორი (სოციალური მეცნიერებების/სამედიცინო ეთიკისა
და სამართლის დეპარტამენტი)
9. გვანცა დადიანი - ასისტენტი (სოციალური მეცნიერებების/სამედიცინო ეთიკისა
და სამართლის დეპარტამენტი)
10. თამარ შოთაძე - ასოცირებული პროფესორი (კლინიკური უნარ-ჩვევების
დეპარტამენტი)
11. აკაკი სეფაშვილი - ასისტენტი (კლინიკური უნარ-ჩვევების დეპარტამენტი)
12. თამარ სვიანაძე - ასოცირებული პროფესორი (უცხო ენების დეპარტამენტი)