თბილისის სამედიცინო აკადემია

შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!
2019-09-13
შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

თბილისის სამედიცინო აკადემიაში გამოცხადდა შიდა მობილობა 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის, შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე “სამკურნალო საქმე” და “ინგლისურენოვანი მედიცინა”.
შიდა მობილობის ვადები და პირობები:

ა)  განცხადების მიღება 2019 წლის 16 სეტემბრიდან 4 ოქტომბრამდე.
ბ) კრედიტების აღიარება, სტუდენტებისთვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და შესაბამისი ბრძანების გამოცემა 2019 წლის 10 ოქტომბრის ჩათვლით.