თბილისის სამედიცინო აკადემია

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგი
2017-05-29
აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგი

პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის რექტორის 2017 წლის 13 აპრილის N59 ბრძანების საფუძველზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგები:
ბაზისური დისციპლინების დეპარტამენტი:
  შორენა ტუკვაძეასოცირებული პროფესორი (ბიოქიმია)
მაია ზარნაძეასოცირებული პროფესორი (მიკრობიოლოგია)
კლინიკური დისციპლინების დეპარტამენტი:
კახა ქუნთელია – პროფესორი (სისხლძარღვთა ქირურგია)
ლეონიდე თოხაძე – პროფესორი (ქირურგია)
ირაკლი ავაზაშვილი – პროფესორი (სხივური დიაგნოსტიკა და თერაპია)
სტომატოლოგიის დეპარტამენტი:
მაია კივილაძე – პროფესორი (ქირურგიული სტომატოლოგია)

კონკურსში მონაწილეებს, არჩევნების შედეგების ვებ გვერდზე გამოქვეყნებიდან 3 დღის ვადაში უფლება აქვთ გაასაჩივრონ საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილება  (მთლიანად ან ნაწილობრივ) რექტორთან. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ საჩივრები არ მიიღება.