თბილისის სამედიცინო აკადემია

თსა-ს აკადემიური პერსონალის მიღების კონკურსის შედეგები.
2019-11-08
თსა-ს აკადემიური პერსონალის მიღების კონკურსის შედეგები.

პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის მიერ აკადემიური
პერსონალის სამსახურში მიღების მიზნით ჩატარებული კონკურსის შედეგები:
1. ოტტო დაპუნტ- პროფესორი (ზოგადი ქირურგია)
2. ირმა ბუჩუკური - ასოცირებული პროფესორი
(დერმატოვენეროლოგია)
3. ციცინო ფარულავა - ასოცირებული პროფესორი (პედიატრია)
4. ლეილა ნადარეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი (მეანობა -
გინეკოლოგია)
5. სალომე ხუბულავა - ასისტენტი (ზოგადი ჰისტოლოგია,
ციტოლოგია, ემბრიოლოგია)