თბილისის სამედიცინო აკადემია
სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობები