თბილისის სამედიცინო აკადემია

ინტერიქტალური ემოციური მდგომარეობა და ეპილეფსია

სამეცნიერო ხელძღვანელი: ირინე ბილანიშვილი დაწყების თარიღი: 2019-03-18 პროექტის ხანგრძლივობა: 6 თვე

პროექტი ხორციელდებოდა სტუდენტების მონაწილეობით.
ტემპორალური წილის ეპილეფსიის მქონე ავადმყოფთა უმრავლესობას აღენიშნება ინტერიქტალური ემოციური ქცევითი დარღვევები, აღნიშნულ პროექტში ემოციური დარღვევების განვითარება, გამოვლინება და ნეირონული სუბსტრატი შესწავლილი იქნება , ისეთ ცხოველურ მოდელზე, როგორიცაა `კინდლინგი” (ცხოველური მოდელი, რომელსაც ტემპორალური წილის ეპილეფსიის შესასწავლად იყენებენ) . ჩვენი ვარაუდით, ემოციური დარღვევები შესაძლოა ის ინსტიქტური ქცევითი აქტებია, რომლებიც ანტიეპილეფსიურ ნეიროფიზიოლოგიურ მექანიზმებს ჩართავს..მიღებული შედეგებით ექსპერიმენტულად დამტკიცდება , რომ ინტერიქტალური ემოციური ქცევა ის ენდოგენური შესაძლო მექანიზმია, რომელიც ანტიეპილეფსიური ეფექტით ხასიათდება.