თბილისის სამედიცინო აკადემია

CDH1, Ki67-ის, P53-ის და HER2-ის თანაექსპრესიის თავისებურებანი კუჭის დიფუზური ტიპის კარცინომაში

სამეცნიერო ხელძღვანელი: ნინო მუსერიძე დაწყების თარიღი: 2019-05-01 პროექტის ხანგრძლივობა: 10 თვე

პროექტი ხორციელდება სტუდენტების მონაწილეობით.
კუჭის სიმსივნე მსოფლიო მაშტაბით მე-5 ყველაზე გავრცელებულ ავთვსებიან სიმსივნეს და სიკვდილის გამომწვევ მე-3 ყველაზე ხშირ მიზეზს წარმოადგენს. ლაურენის კლასიფიკაციის მიხედვით კუჭის ავთვისებიანი სიმსივნეებს შორის განასხვავებენ ორ ძირითად ტიპს - ინტესტინურსა და დიფუზურს. ეს უკანასკნელი ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული ავთვისებიანი სიმსივნეა. კუჭის მემკვიდრეობითი დიფუზური ტიპის კარცინომა (აუტოსომურ-დომინანტი დაავადება) ხსენებული სიმსივნის ტიპს განეკუთვნება. ის CDH1 გენის მუტაციით არის განპირობებული. დაზიანება უმეტესწილად ინტრაეპითელური კარცინომის სახით ვლინდება, მაკროსკოპულად ზედაპირული ლორწოვანი გარსის დაზიანება არ აღინიშნება. ჩატარებული კვლევების შედეგების თანახმად, CDH1 მუტაციის არსებობისას გასტრექტომიის შემდგომი პოსტოპერაციული მასალის 100%-ში გამოვლინდა in-situ დიფუზური კარცინომა, რომლის ჰისტოლოგიური ზომა 0.1-10 მმ ვარირებდა. CDH1 მუტაციის შესაძლო კორელაცია HER2-ის ექსპრესიასთან, პროლიფერაციულ აქტოვობის მარკერ Ki-67-ისა და ონკოპროტეინ P53 –ის ექსპრესიასთან დღემდე არ არის განსაზღვრული. პროექტის მიზანს სწორედ რომ აღნიშნული კორელაციისა და CDH1 მუტაციის თავისებურებების კვლევა წარმოადგენს.