თბილისის სამედიცინო აკადემია

მედიცინა და ხელოვნება

სამეცნიერო ხელძღვანელი: გელა ბესელია სამეცნიერო კოორდინატორი: მაია ზარნაძე დაწყების თარიღი: 2020-02-01 პროექტის ხანგრძლივობა: 8 თვე

პროექტი ხორციელდება სტუდენტების მონაწილეობით.
პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის პროექტი „მედიცინა და ხელოვნება“ დაფინანსდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2019 წლის მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის ფარგლებში. პროექტი „მედიცინა და ხელოვნება“ გულისხმობს საბავშვო უნივერსიტეტის ჩამოყალიბებას და მოსწავლეებისათვის მედიცინის მეცნიერებების და აღნიშნული სამეცნიერო მიმართულებით კვლევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას. ზემოხსენებული საბავშვო უნივერსიტეტის ფარგლებში საშუალო სკოლის დამამთავრებელი კლასების (X, XI, XII) მოსწავლეებს ინფორმაცია ინტეგრაციული, სახალისო და თვალსაჩინო ფორმით მიეწოდებათ. ინტეგრაცია პროექტის ინოვაციურობას განაპირობებს. ის მედიცინისა და ხელოვნების სინთეზს გულისხმობს, რაც კონკრეტული მოვლენის ინტერპრეტაციისათვის აუცილებელი ინტერდისციპლინური აზროვნებისა და არსებული შესაძლებლობების განხილვის უნარ-ჩვევების გამომუშავების ხელშემწყობ ფაქტორს წარმოადგენს. პროექტი სკოლის მოსწავლეების მეცნიერებით დაინტერესების და საქართველოში STEM-ის განვითარების საშუალებას წარმოადგენს.