თბილისის სამედიცინო აკადემია
სამეცნიერო ღონისძიებები