თბილისის სამედიცინო აკადემია

ვებინარი - "COVID-19 აქტუალური საკითხები"

ვებინარი

კამპანია "#მევზრუნავშენზე" ფარგლებში პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიამ ზოგადი პრაქტიკის ექიმებისთვის ჩაატარა ვებინარი "COVID-19 აქტუალური საკითხები". ღონისძიება გულისხმობდა ექიმებისათვის აღნიშნული დაავადების შესახებ უახლესი სამეცნიერო მტკიცებულებების მიწოდებას, მათ შორის, COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ეფექტიანი განხორციელებისათვის აუცილებელი საკითხების, და პაციენტებთან კომუნიკაციის ფორმების განხილვას.