თბილისის სამედიცინო აკადემია

ძუძუს კიბოს პერსონალიზებული ასპექტები

ძუძუს

28 ოქტომბერს კამპანია ´´#მევზრუნავშენზე´´ ფარგლებში თბილისის სამედიცინო აკადემიამ ეროვნულ სკრინინგ ცენტრთან თანამშრომლობით ჩაატარა ვებინარი ´´ძუძუს კიბოს პერსონალიზებული ასპექტები“. ღონისძიება გულისხმობდა ზოგადი პრაქტიკის ექიმებისათვის ძუძუს კიბოს გენეტიკური ასპექტებისა და დაავადების მართვის პროცესში მათი მნიშვნელობის შესახებ უახლესი სამეცნიერო მტკიცებულებების მიწოდებას.