თბილისის სამედიცინო აკადემია

EUROGIN

EUROGIN

2022 წლის 10 აპრილს თბილისის სამედიცინო აკადემიის სამეცნიერო-კვლევითი და დოქტორანტურის სამსახურის თანამშრომელმა, საბა იორდანიშვილმა, ტვინინგის პროექტ ´´The Role of HPV in Cancer in Georgia´´ ფარგლებში საერთაშორისო მულტიდისციპლინურ კონგრესზე EUROGIN წარსდგა ზეპირი მოხსენებით სამეცნიერო პრეზენტაცია ´´Rs2232365 polymorphism of FOXP3 gene as a risk factor of cervical cancer development´´. ტვინინგის პროექტი ´´The Role of HPV in Cancer in Georgia´´ დაფინანსებულია გერმანიის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ და ხორციელდება შარიტეს სამედიცინო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით.