თბილისის სამედიცინო აკადემია

სეზონური სკოლა „მედიცინა და ხელოვნება 2022“

სეზონური

თბილისის სამედიცინო აკადემიის პროექტის „მედიცინა - ხელოვნებაში ასახული ისტორია“ ფარგლებში 19-20 აპრილს ჩატარდა სეზონური სკოლა „მედიცინა და ხელოვნება 2022“. სეზონური სკოლის ფარგლებში მსმენელებს ჩაუტარდათ ინტერაქტიული შეხვედრები, რომელთა დროს განიხილა მიკრობიოლოგიის, ჰისტოლოგიის, ანატომიის, უჯრედის ბიოლოგიის კორელაციები ხელოვნებასთან. მსმენელებმა ასევე განახორციელეს მარტივი ექსპერიმენტები ლაბორატორიაში და გაეცნენ სიმულაციური სწავლების შესაძლებლობებს.
სეზონური სკოლის მსმენელებს თბილისის სამედიცინო აკადემიის აკადემიურ პერსონალთან ერთად მასპინძლობდნენ სტუდენტები: თამარ დანდურიშვილი, ლიზი მოყვანიძე, მარიამ ჯორბენაძე, ია ბარაბაძე, მარიამ ბერძენიშვილი და საბა ჩიქობავა. პროექტი „მედიცინა - ხელოვნებაში ასახული ისტორია“ ხორციელდება შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული ფონდის დაფინანსებით.