თბილისის სამედიცინო აკადემია

Global Network 2022

Global

2022 წლის 27 აპრილს თბილისის სამედიცინო აკადემიის სამედიცინო განათლებისა და კვლევის სპეციალისტი, დეა გოდერძიშვილი, Body Interact Global Network ონლაინ ღონისძიებაზე წარსდგა ზეპირი მოხსენებით „Body Interact as a Tool for Clinical Reasoning Development”. მოხსენება მიზნად ისახავდა თბილისის სამედიცინო აკადემიაში Body Interact სიმულაციური პლატფორმის საპილოტე გამოყენების შედეგების პრეზენტაციას. დეამ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო სიმულაციური პლატფორმის შესაძლებლობების შეფასებას სტუდენტის და სამედიცინო განათლების სპეციალისტის მოთხოვნების გათვალისწინებით.