თბილისის სამედიცინო აკადემია

სანდოობისა და რეპუტაციის მნიშვნელობა

სანდოობისა

დაკვეთით შესრულებული დავალება გამოწვევას წარმოადგენს განათლების სფეროსთვის, საზოგადოებისთვის და ასევე აკადემიური ხარისხის სანდოობისა და სარწმუნოების თვალსაზრისით. 20 ოქტომბერს, ღონისძიების - „მოქმედების დრო: გამოწვევა - დაკვეთით შესრულებული დავალება“, ფარგლებში ეკატერინე კლდიაშვილმა წარმოადგინა პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის გამოცდილება აკადემიური კეთილსინდისიერების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით ჯეისონ გიბსონთან ((პროფესიული და საგანმანათლებლო მომსახურების უფროსი კონსულტანტი, Turnitin) საუბარში.


#მოქმედების დრო: გამოწვევა - დაკვეთით შესრულებული დავალება
#Turnitin
#Jason Gibson
#ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი