თბილისის სამედიცინო აკადემია

ია ხახუტაიშვილი - აფილირებული ასოცირებული პროფესორი


ია ხახუტაიშვილი 2017 წლიდან  თბილისის სამედიცინო აკადემიაში (თსა) იკავებს ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას და არის ანატომია/ჰისტოლოგია/ემბრიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

მან 2002 წელს დაამთავრა თბილისის კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი. ამის შემდეგ, 2006 წელს  დაამთავრა ა. ნათიშვილის სახელობის ექსპერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტის ასპირანტურა, სპეციალობით  “ანატომია”,  ასევე 2006 წელს მიენიჭა მედიცინის  დოქტორის აკადემიური ხარისხი შინაგან სნეულებებში. მას მიღებული აქვს სახელმწიფო სერთიფიკატები სპეციალობებში „შინაგანი მედიცინა“ და „კარდიოლოგია“.

ია ხახუტაიშვილს გამოქვეყნებული აქვს 27 სამეცნიერო ნაშრომი; არის 2 სახელმძღვანელოს თანაავტორი და 1 სახელმძღვანელოს თარგმანის რედაქტორი.

პროფესიული განვითარების კუთხით აქტიურად იღებს მონაწილეობას როგორც ადგილობრივ, ისე  საერთაშორისო კონფერენციებში.